Standaardisering

24-02-2017

Standaardisering: zal volgens twee sporen moeten plaatsvinden: verbetering van het bestaande en daadwerkelijke vernieuwing. Model Estland biedt perspectief op de werking van de overheid als één digitaal ecosysteem. Tijdens de tweedaagse in Haarlem is een presentatie uitgebracht. Daarnaast is een eindrapportage met samenvatting beschikbaar. De werkgroep gaat in 2017 actief aan de slag met model – Estland en met de pilots in het kader van ‘Samen organiseren’.

Presentatie de X-road kwartaalbijeenkomst Haarlem

Via standaardisatie naar betere dienstverlening: samenvatting

Via standaardisatie naar betere dienstverlening: verkenning