Leden

Bob WagemakerBob Wagemaker
Jan PoelstraJan Poelstra
Jaap van der LaanJaap van der Laan
Roel de RuiterRoel de Ruiter
Anja de VriesAnja de Vries
Annelice KluinAnnelice Kluin

Poort 2015

10-12-2013

De werkgroep heeft gewerkt aan de opdracht om in beeld te brengen hoe de Poort, zoals in het rapport van cie. Jorritsma is aangekondigd, er uit zou kunnen zien.

De werkgroep bestond uit: Anja de Vries, voorzitter (Apeldoorn), Jan Poelstra (Den Bosch), Jaap van der Laan (Groningen), Roel de Ruiter (Hengelo), Annelie Kwakkelaar (Veldhoven), Bob Wagemaker (Waalre) en Annelice Kluin (VDP).

Aan BMC is de opdracht verleend een beeld te schetsen zoals de Poort 2015 eruit zou kunnen zien. Eind december 2010 is het eindresultaat gepresenteerd, zoals in bijgevoegde presentatie. Centraal hierin staat in de 1e plaats het voorstel om te werken aan een herkenbare en vindbare overheid door middel van een overheidslogo en in de 2e plaats het uitgangspunt dat de burger in de toekomst zelf aan de knoppen zit, de ketenpartners in 1 poort verenigd zijn en de dienstverlening wordt ingericht volgens levensgebeurtenissen.

De Burgerpoort is in maart 2011 gepresenteerd aan de programmaraad e-Overheid voor Burgers, omdat voor de implementatie van Burgerpoort een nationaal platform noodzakelijk is. De programmaraad heeft besloten om de Burgerpoort in september 2011 opnieuw te bespreken. Met de presentatie van de Burgerpoort beschouwt de werkgroep de opdracht (voorlopig) als voltooid en daarmee is de werkgroep opgeheven. De werkgroep komt uiteraard opnieuw bij elkaar als de programmaraad dit noodzakelijk maakt.

Documenten

Presentatie Burgerpoort

Rapport

Dienstverlening nĂ¡ 2015: Van overheidsloket naar Burgerpoort

Verslagen werkgroep Poort 2015

Opdrachtformulering voor externe partijen voor ondersteuning bij de uitwerking van Poort 2015

Verslag 13 november 2009

Verslag 1 oktober 2009

Verslag 26 augustus 2009

Verslag 9 juni 2009

Presentatie kwartaalbijeenkomst 25 juni 2009