Leden

Bob WagemakerBob Wagemaker
Jos MaessenJos Maessen
Lute BerendsLute Berends

Dienstverlening & ICT

10-12-2013

Deze werkgroep is ingesteld in het verlengde van het Jaarplan 2011. Doel van deze werkgroep was een bijdrage te leveren aan het formuleren van een opdracht aan het ICT veld; veel meer vanuit de dienstverlening dan nu het geval is.

Samenwerking wordt nadrukkelijk gezocht met KING en er wordt een dwarsverband gelegd met de kerngroep Agenda Gemeentelijk Informatiebeleid van de VNG. Samenwerking is ook gezocht met de UvA en zusterverenigingen zoals de VIAG en IMG 100.000+.

Als vervolg op (het eindrapport van) de werkgroep is een denksessie georganiseerd, waarbij de wens is uitgesproken de bestuurlijke banden tussen deze verenigingen nauw(er) aan te halen. Het eindrapport van de werkgroep is een belangrijke aanleiding geweest voor het bestuur van de VDP om een brede discussie te entameren ter herijking van de visie op dienstverlening anno 2020.