Leden

Bernard MenckeBernard Mencke
Heleen AgterhuisHeleen Agterhuis
Jurgen BomasJurgen Bomas
Annelice KluinAnnelice Kluin

Complexity class 100%

18-11-2013

De werkgroep die zich bezig gehouden heeft met de Agenda ná 100% is na nogal wat omzwervingen terecht gekomen bij het initiatief om te komen tot een Masterclass.

Leidraad hiervoor vormt het gegeven dat de hedendaagse samenleving wel eens wordt vergeleken met een magnetron samenleving. “Alles moet snel én nu!” We leven in een netwerk samenleving, niet alleen gecompliceerd maar vooral complex door de vele steeds veranderende verbindingen die we met burgers, afdelingen, ketens, collega’s en organisaties (kunnen) hebben. Verbindingen en veranderingen van waarde. De vraag is hoe en wanneer individuen en collectieven nog invloed op deze verbindingen hebben.

De werkgroep heeft het initiatief genomen om in het voorjaar van 2013 in samenwerking met TNO en de OU een tweedaagse Masterclass te organiseren bij wijze van pilot. De resultaten van deze Complexity Class 100% worden ter beschikking van TNO en de OU gesteld om zo mogelijk in hun reguliere opleidingsaanbod opgenomen te worden.