Burgerpoort

06-12-2013

Na het opleveren van de presentatie Poort 2015 had de werkgroep de oorspronkelijke opdracht tot een goed einde gebracht. Toch bleef de behoefte aan verdere doorontwikkeling van het gedachtegoed van de Burgerpoort.

Vanuit een kleine delegatie van het bestuur is opnieuw aansluiting gezocht bij zusterorganisaties, brancheverenigingen en ketenpartners om verder door te denken over de mogelijkheden van de Burgerpoort. Met organisaties als de Belastingdienst, De Sociale Verzekeringsbank, DUO, het UWV, King, de VNG, de NVVB, BZK en de Topkring zijn vervolgbijeenkomsten georganiseerd om de Burgerpoort verder in beeld te brengen. Ook marktpartijen zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te denken en organisaties als Qiy, Prodis/Weconimics en Social Impact hebben hier graag gehoor aan gegeven.

Met het starten van de brede discussie ter herijking van de visie op dienstverlening 2020 is deze groep als vanzelf geïntegreerd in de brede groep onder de titel Herijking Dienstverlening 2020