Antwoord©

10-12-2013

De Werkgroep Antwoord© werkte aan de doorontwikkeling van Antwoord©. De werkgroep zorgte voor het verder verbeteren van de samenwerking tussen verschillende organisaties. De werkgroep heeft inmiddels haar diensten bewezen en in gezamenlijk overleg is besloten de werkgroep op te heffen.

De werkgroep bestaat uit de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en Divosa. Deze partijen zijn gestart als een ‘coalitie of the willing’ die ervan overtuigd is dat met Antwoord© de goeie weg is ingeslagen. De werkgroep wil graag werken aan de doorontwikkeling van Antwoord© 2.0 om zo de dienstverlening in relatie te brengen met social media.

Taken van de werkgroep

  • Bewustzijn creëren bij bestuurders
  • Heldere communicatie naar gemeenten en het verbinden van initiatieven
  • Ontwikkelen en implementeren van het concept Antwoord©

Verantwoordelijkheden binnen de werkgroep

Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor een of meer van de taken. Deze zijn als volgt verdeeld:

  • VNG zet PR en communicatie in om bestuurders bewust te maken van de toegevoegde waarde van Antwoord©.
  • VDP zorgt ervoor dat gemeenten snappen hoe Antwoord© zich verhoudt tot andere initiatieven. Waar mogelijk projecten met elkaar verbinden.

Meer informatie over Antwoord© vindt u op www.antwoord.nl