Leden

Jurgen BomasJurgen Bomas
Annelice KluinAnnelice Kluin

Agenda na 100%

10-12-2010

Na het dienstverleningsatelier dat in 2010 is gehouden is aan TNO de opdracht verleend om een protocol te ontwikkelen voor interviews met belangrijke ketenpartners rond de vaag: “Hoe ziet de dienstverlening er anno 2010 uit en welke rol heeft jouw eigen organisatie daarin? Met het materiaal dat dit heeft opgeleverd worden nieuwe ateliers georganiseerd en toegewerkt wordt naar het ontwikkelen van beleidskaders en implementatiestrategieën.

De werkgroep geeft zich voorts bezig gehouden met de vraag hoe de oorspronkelijke publicatie 100% Toekomstverkenning dienstverlening 2020, verrijkt kan worden met noties over de kansen van overheidsdienstverlening. Dit heeft geleid tot een nieuw project: Complexity Class 100%.

De werkgroep bestaat uit: Jurgen Bomas (Haarlemmermeer) en Annelice Kluin, samen met medewerkers van TNO en Insperion.