Uitvoeringsagenda 2020

“Na de vaststelling van het visiedocument 2020 heeft de VDP de regie op de uitvoeringsagenda overgedragen aan VNG/King en BZK. Elders op de site is het complete document “Overheidsbrede dienstverlening 2020” te lezen en te downloaden. De uitvoeringsagenda waaraan samen met gemeenten, manifestpartijen en King wordt gewerkt, gaat om meer standaardprocessen waar mogelijk en maatwerk waar nodig. Op dit moment wordt aan  5 pilotprojecten gewerkt, die zich kenmerken door snelle resultaten met geringe inspanning verdeeld over de verschillende elementen van de ‘Overheidsbrede Dienstverlening 2020’. Het  zijn de volgende projecten:

1.       Rijbewijzen
Deelnemende gemeenten: Amsterdam, Den Bosch, Gemert-Bakel, Hellendoorn, Rotterdam, Uden en Utrecht
Overige partijen: RDW, CBR en Ministerie I&M

2.      Verhuisproces
Deelnemende gemeenten: Amersfoort, Apeldoorn, Den Bosch, Dordrecht, Ede, Emmen, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Steenwijkerland, Zaanstad, Zwolle
Overige partijen: Ministerie BZK

3.       Informatiediensten aan ZZP’ers
Deelnemende gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Hilversum, Rotterdam, Utrecht
Overige partijen: Belastingdienst

4.      Dienstverlening aan begrafenisondernemers
Deelnemende gemeenten: Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gemert-Bakel, Hellendoorn, Tilburg, Utrecht, Zwolle
Overige partijen: Ministerie V&J, CBS

5.      Werkfraude
Deelnemende gemeenten: Amsterdam, Emmen, Nijmegen, Utrecht, Zwolle
Overige partijen: Belastingdienst, BKWI, UWV

Met deze projecten is een eerste aanzet gegeven voor de realisatie van de ambities van “Overheidsbrede dienstverlening 2020”. Op deze pagina zullen de ontwikkelingen van de pilots regelmatig worden bijgewerkt.

Stand zaken Digitale Agenda 2020
Samen organiseren – ALV VNG – 14 juni 2017
Digitale Agenda 2020: uitvoeringsprogramma 2017
Samen organiseren BALV – VNG, 30 november 2016
Stand van zaken pilots 2016