Nu beschikbaar: Handreiking doorontwikkeling servicenormen

23-01-2015

Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil te houden en te verbeteren, hanteren gemeenten servicenormen. Dat zijn duidelijke, expliciete beloften over de kwaliteit van de dienstverlening. Door continue ontwikkelingen bij gemeenten, zoals de veranderingen in het sociaal domein en verdere digitalisering, moeten servicenormen regelmatig geactualiseerd worden. De Handreiking Doorontwikkeling Servicenormen biedt daarvoor handvatten.

Voorbeeld servicenormen

Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzamelde KING in het najaar van 2014 voorbeelden van servicenormen. De voorbeelden zijn onderverdeeld naar de dimensies die komen kijken bij het afhandelen van een verzoek, vraag of melding: doorlooptijd, deskundigheid en hostmanship. In de Handreiking Doorontwikkeling Servicenormen (PDF, 107 kb) zijn de voorbeeld servicenormen gebundeld.

Vertrekpunt

De handreiking kan helpen bij het formuleren van een set goede servicenormen die aansluit bij de situatie en ambitie van de gemeente. Het is nadrukkelijk geen complete set die ongewijzigd overgenomen kan worden, maar een vertrekpunt voor de (door)ontwikkeling van servicenormen.

Van en voor gemeenten

De Handreiking zal regelmatig geactualiseerd worden. Dat kan niet zonder input van gemeenten. Wat zijn volgens u de do’s en dont’s voor het gebruik van servicenormen? En welke servicenormen past uw gemeente toe? Laat het ons weten en neem contact op met Korald Postuma via korald.postuma@kinggemeenten.nl.

Meer over servicenormen?

Bekijk dat de pagina servicenormen op de KING-site. Hier vindt u een overzicht van handreikingen en praktijkvoorbeelden.