Ons profiel

Wij – de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) – zijn een beroepsvereniging voor directeuren en managers publieksdiensten van Nederlandse gemeenten. Relatief jong, maar ambitieus in ons streven door samenwerking de dienstverlening van de overheid te verbeteren.

VDP: platform voor samenwerking gemeenten
De VDP, opgericht in 2003, biedt een platform voor eindverantwoordelijken publieksdiensten in Nederlandse gemeenten. De vereniging hoopt de kwaliteit van de overheidsdienstverlening aan het publiek op verschillende manieren te helpen verbeteren:

  • persoonlijk contact en kennisuitwisseling mogelijk maken tussen leden
  • bijdragen leveren aan beleidsvorming
  • ondersteunen van kansrijke initiatieven
  • verbinden van verschillende activiteiten m.b.t. publieksdiensten
  • beinvloeden van het landelijk beleid.

VDP: naar een klantvriendelijker overheid
De VDP wil de motor zijn voor vernieuwing en verbetering van publieksdiensten. Samen met onze partners binnen en buiten de overheid. Er wordt veel van de overheid verwacht op dit gebied: de overheid moet klantvriendelijker worden. Dit is een politieke prioriteit en ambitie, zowel op nationaal als Europees niveau. Wij willen die ambitie helpen waarmaken.

VDP: vernieuwde rol door groeiende erkenning
De VDP wint nog steeds aan landelijke erkenning en betekenis. Haar activiteiten blijven niet onopgemerkt en ze is een graag geziene partner aan overleggen met landelijke betekenis. In 2007 is de visie voor de toekomst vastgesteld in het Akkoord van Emmen. In 2010 werd deze visie geactualiseerd in het Akkoord van Breda. Samenwerking is wat ons betreft de sleutel en dat heeft in 2013 geleid tot de “Overheidsbrede Dienstverlening 2020: Van Organisaties naar Organiseren”, dat met een breed scala van partijen tot stand is gekomen. De VDP blijft staan voor vernieuwing van de dienstverlening, organiseren van brede samenwerking, het verbinden van initiatieven en beïnvloeding van landelijk beleid. Elders op de site zijn alle documenten te vinden.