Over VDP

De VDP bestaat inmiddels al enige jaren en steeds meer gemeenten besluiten zich bij ons aan te sluiten. Na een aanvankelijk bescheiden start zijn momenteel 58 gemeenten lid van onze vereniging, tellen we 88 leden en vertegenwoordigen meer dan 7,6 miljoen inwoners. De uitgangspunten van Het akkoord van Emmen om enerzijds meer te verbinden, be├»nvloeden en innoveren en anderzijds sterk in te zetten op professionalisering van de uitvoering van thema’s op het terrein van publieke dienstverlening blijven onverkort van kracht. Actualisering hiervan heeft geleid tot het Akkoord van Breda, waarin we de visie op de rol van de VDP hebben aangescherpt.