Wim Blok
Wim Blok

Directeur Publiekszaken, Handhaving & Veiligheid

Lid vanaf maart 2003

Wim Blok

Over mijzelf
Sinds 1 juli 2015 ben ik directeur Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid in Leiden. Daarvoor was ik 10 jaar werkzaam in Zaanstad. Als directeur van de Dienst Publiek, Als directeur Dienstverlening en Veiligheid en als Directeur Openbare ruimte Veiligheid en Dienstverlening. Hiernaast was ik van december 2009 tot januari 2014 ook commandant van de Brandweer in Zaanstad. Van 2004 tot 2009 was ik secretaris van de VDP. Sinds 2012 weer bestuurslid en sinds juni 2015 voorzitter.

Actualisatie visie

Samen met een groot aantal andere organisaties hebben we het richtinggevend document Dienstverlening 2020 gemaakt. Net als veel andere leden ben ik ook bezig geweest die richting te vertalen in een geactualiseerde visie voor Zaanstad. Daarmee proberen we ook zoveel mogelijk draagvlak te krijgen hiervoor in de gemeentelijke organisatie, bij het bestuur en bij de gemeenteraad. Bijgaand het document dat dat voor Zaanstad heeft opgeleverd.

Ook de gemeente Leiden is bezig met de actualisatie van de visie op dienstverlening. Doel is ook hier een brede, integrale en gedragen visie op dienstverlening te ontwikkelen, die voor burger, bedrijven en instellingen helder maakt wat ze van de gemeente kunnen verwachten en voor medewerkers een kader en houvast biedt, waarbinnen ze zo zelfstandig mogelijk vorm kunnen geven aan die dienstverlening. Uiteraard maken we daarbij weer gebruik van wat er landelijk, in Zaanstad en in andere gemeenten is ontwikkeld.

 

Documenten

visie op dienstverlening 2017