Sylvia Hessels
Sylvia Hessels

Hoofd Afdeling Publiekszaken

Postbus 83
5400 AB Uden
0413 - 281 263

Lid vanaf maart 2011

Sylvia Hessels

Dienstverlening in Uden
Al sinds mensenheugenis staat de dienstverlening aan onze burgers en bedrijven hoog in het vaandel van de medewerkers van de gemeente Uden. Hierbij worden wij flink gesteund door de Raad en College van B&W;. Het programma Antwoord heeft een nieuwe impuls gegeven. In 2009 is gestart met een 3-jarig programma met als doel een excellente dienstverlening te realiseren. Belangrijk in dat programma is het professionaliseren van de dienstverleners, het realiseren van digitale dienstverlening en de inrichting van een klantcontactcentrum inclusief telefooncentrale. Op 1 januari 2012 zijn gestelde resultaten bereikt.

Afdeling Publiekszaken
Binnen de afdeling Publiekszaken zijn alle medewerkers georganiseerd, die klantcontacten hebben voor transacties. Alle vier de kanalen (post, telefoon, internet en balie) worden in deze afdeling afgehandeld of in traject gezet. De ICT-medewerkers zijn ook onderdeel van deze afdeling. Dit vanwege het grote belang van de digitale dienstverlening.

Over mijzelf
In maart 2009 ben ik gestart als hoofd van de afdeling Publiekszaken bij de gemeente Uden. De combinatie dienstverlening en ICT trekt mij. In 2010 ben ik afgestudeerd aan de HBO Bedrijfskundige Informatica. Van 2000 tot 2009 heb ik als afdelingshoofd gewerkt bij de gemeente Oss op de afdeling Vergunningverlening. Hier ben ik vooral trots op de invoering van het casemanagement. Tot 2010 heb ik diverse functies bekleed bij FNV Bondgenoten en haar voorgangers.