Monique Rijnen
Monique Rijnen

Manager Sociale Wijkteams

Postbus 4000
3800 EA Amersfoort
033 - 469 4220

Lid vanaf maart 2011

Monique Rijnen

Energiek, bevlogen, resultaat- en mensgerichtheid zijn kenmerkend voor wie ik ben. Ik heb brede werkervaring als leidinggevende op diverse taakgebieden binnen de overheid. Publieksdienstverlening en organisatieontwikkeling zijn mijn passie: creatief en met gevoel op zoek naar wat het beste is voor de klant én voor de bedrijfsvoering met daarbij de juiste mensen op de juiste plek. Van het bedenken van innovatieve ideeën tot en met de implementatie: denken, durven én doen.

Sinds april 2015 ben ik manager van de Sociale Wijkteams in Amersfoort. Stadsbreed zijn er 14 teams waar een kleine 200 wijkteammedewerkers werken. In Amersfoort bestaat het zorgstelsel uit een denkbeeldige piramide: een brede basis waarin mensen op eigen kracht of met hulp van hun directe omgeving zichzelf kunnen redden. Mocht dat (nog) niet lukken dan kunnen de wijkteams ambulante hulp en ondersteuning bieden. Voor complexe zorg is er aanvullende specialistische zorg. Uitdaging is om zorg en ondersteuning dicht bij inwoners te brengen en daarbij zo mogelijk de kosten te verlagen.