Lilian Schreurs
Lilian Schreurs

Gemeentesecretaris De Ronde Venen

Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
0297 - 291 750

Lid vanaf juni 2008

Lilian Schreurs

Visitekaartje 
Publieksdiensten zijn het visitekaartje van gemeenten. Misschien wel van de overheid in het algemeen. De eerste contacten tussen inwoners en overheid vinden hier plaats, dus die moeten goed zijn. Voor mij is daarbij essentieel dat we denken en doen vanuit de inwoner (burgers en bedrijfsleven).

Belangrijkste opgave
Hulpmiddel daarbij is jezelf steeds de vraag te stellen “Hoe wil ik zelf als inwoner behandeld worden door de overheid, hoe wil ik dat de overheid handelt, hoe wil ik goede producten en diensten aangeboden krijgen en kunnen afnemen?” Het antwoord hierop op een effectieve en efficiënte wijze vertalen naar de gemeentelijke praktijk, zie ik als mijn belangrijkste opgave als directeur Dienstverlening/Publiekszaken in de gemeente De Ronde Venen.

Winnaar “het beste kwaliteitshandvest 2008”
In onze gemeente staat de inwoner (burger en bedrijfsleven) echt centraal en dat laten we op verschillende manieren zien en merken. Zo hebben wij al onze werkprocessen inwonergericht herijkt en daaraan in overleg met inwoners strakke servicenormen gekoppeld, waarop we gemiddeld een score van minimaal 95% halen. Hiervoor hebben we de prijs van “Het beste Kwaliteitshandvest 2008” gewonnen.

Nieuwe ontwikkelingen De Ronde Venen
De Ronde Venen, met onder meer de kernen Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis, staat aan de vooravond van een herindeling met Abcoude, Breukelen en Loenen, waardoor er in 2010 een nieuwe gemeente ontstaat van ca 65.000 inwoners. De voorbereidingen om de dienstverlening ook in die nieuwe kernengemeente goed vorm te geven en tegelijkertijd “De Rondeveense winkel” draaiende te houden, is mijn belangrijkste uitdaging voor de komende periode.