Geert Heiminge
Geert Heiminge

Manager Publiekzaken

Postbus 175
9670 AD Winschoten
0597 - 482 000

Lid vanaf januari 2010

Geert Heiminge

Over mijzelf
Ik ben sinds 1986 in verschillende functies werkzaam binnen de gemeentelijke overheid. Van 2002 tot oktober 2009 als gemeentesecretaris van de gemeente Ten Boer heb ik aan de basis gestaan van het voor Nederland unieke Model Ten Boer – Groningen. Met dit model heeft Ten Boer als eerste gemeente in Nederland er voor gekozen een echte regiegemeente te worden. Anders naar het werk kijken en steeds op zoek gaan naar de best passende (nieuwe) oplossing voor een organisatie is een grote drijfveer in mijn werk.

Sinds 1 oktober 2009 ben ik manager Publiekzaken van de Groningse gemeente Oldambt. Mijn ambitie is om vanuit een heldere visie, mensen in beweging te krijgen om de doelen van de organisatie te realiseren en zichzelf te willen blijven ontwikkelen.

Publiekszaken
Naast het worden van één gemeente heb ik de opdracht om Publiekzaken te maken tot dé ingang (en uitgang) van de gemeente. Dat is een mooie uitdaging, aangezien een herindeling per definitie lijkt te leiden tot medewerkers die willen vasthouden aan het bekende. Kunst is ook hier dus om beweging te creëren. Helaas is er voor gekozen om dienst-verlening niet als een concernbreed programma op te zetten, maar onder te brengen bij een afdeling, i.c. Publiekzaken. Dat maakt het niet per definitie gemakkelijker, sterker nog, met de vorming van een KCC loop ik al een beetje tegen territoriaal gedrag van sommige collega’s aan.

Ik ga er voor om dienstverlening los van een eventuele organisatie-structuur ingebed te krijgen in de organisatie. Misschien moeten we hiervoor wel onze organisatie-structuur overboord gooien en overgaan tot een procesgerichte organisatie. Ik hoop in de VDP het nodige te vinden aan innovativiteit en kan wellicht wat brengen door mijn ervaring op het terrein van samenwerken/uitbesteden.