Frits Dreschler
Frits Dreschler

Afdelingshoofd Dienstverlening

Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
0174 - 673 400

Lid vanaf februari 2009

Frits Dreschler

Over mijzelf
Ik ben Afdelingshoofd Dienstverlening in gemeente Westland. Hiervoor was ik directeur Publiekszaken in Ede. Daarvoor was ik adjunct-directeur sector Educatie, Welzijn en Zorg. Daarnaast heb ik in 2007 en 2008 als directeur leiding gegeven aan het gemeentebrede Programma Publieke dienstverlening.

Over publieke dienstverlening
De gemeentelijke organisatie staat vooral ten dienste van burgers en bedrijven. De gemeente vervult meerdere rollen, variërend van hulpverlening tot handhaving. Rode draad in al ons handelen moet de ‘focus op de klant’ zijn. Dienstverlening is en blijft mensenwerk, hoe zeer wij ook systemen en processen inzetten om ons daarbij te ondersteunen. Klantgerichtheid moet steeds tot in de haarvaten van de organisatie worden gevoed en bekrachtigd. Daar past een kwetsbare opstelling bij naar buiten toe (klanten vragen wat ze willen en wat ze van ons vinden) én ook binnen de eigen organisatie (bij de naam noemen wat niet goed is en elkaar aanspreken).

Over ontwikkelingen en ambities
Dienstverlening is goed wanneer klanten onze vragen en procedures logisch en vanzelfsprekend vinden. Zeker bij overheidsproducten, die veelal ‘gedwongen winkelnering’ zijn, mogen burgers en bedrijven duidelijkheid, snelheid en kwaliteit van ons verlangen. Dienstverlening kan altijd beter, zeker met de huidige technologische en communicatieve mogelijkheden. Op dat vlak kunnen gemeenten heel veel samen doen en van elkaar leren. Om die reden ben ik graag lid van de VDP!

Documentatie
Download de presentatie die Frits Dreschler namens de VDP gaf tijdens de Heidagen van de IMG 100.000+, de vakvereniging van Informatiemanagers bij 100.000+ gemeenten. Het thema van het congres was ‘aanpak en samenwerking decentralisaties’.

Van organiseren naar informatiseren in het sociaal domein (maart 2012)