‘Organisatie-ontwikkeling, cultuur en dienstverlening’: bijeenkomst op 25 april 2019 in Dordrecht.

08-05-2019

De inspirerende bijeenkomst in Dordrecht is de derde in een cyclus van vier, georganiseerd door de VDP-werkgroep ‘Dienstverlening in Beweging’.

Na de bijeenkomsten over talentontwikkeling op 7 februari en leiderschap op 28 maart, hebben we ons gebogen over de vraag, hoe we de veranderbeweging in gang kunnen zetten.

De diversiteit blijkt groot te zijn. Er is sprake van een veelkleurig palet aan voorbeelden. Programma, verslag en de goede voorbeelden zijn de moeite waard:

VDPa271-01a: Programma ‘Organisatie-ontwikkeling, cultuur en dienstverlening’ van 25 april 2019 vanaf12.30 uur in Dordrecht.

VDPa271-04a: Kort verslag van de bijeenkomst.

VDPa271-04b: Verwelkoming door Esther ter Horst (Nieuwegein), lid van de VDP-werkgroep ‘Dienstverlening in Beweging’.

VDPa271-04c: Inleiding ‘Veranderstrategie Dienstverlening’ door Harrie Aardema.

VDPa271-05: ‘Werken vanuit de bedoeling bij SZW Den Haag’ door Tjitske Poelsma (Den Haag);

VDPa271-06: ‘Organisatie van de toekomst’ door Francien Anker (Alphen aan den Rijn);

VDPa271-07a: ‘Programma ‘De Moderne Overheid’ I’ door Brigit de Klerk (Leidschendam – Voorburg);

VDPa271-07b: ‘Programma ‘De Moderne Overheid’II’ Leidschendam – Voorburg;

VDPa271-07c: Dienstverleningsvisie gemeente Leidschendam – Voorburg

VDPa271-08: ‘Dienstverlening Drechtsteden: persoonlijk, snel, digitaal’ door Peter van Bennekom en Cornelis Hardenberg (beiden Dordrecht);

VDPa271-09a: ‘Missie en visie van de BUCH-gemeenten’ door Anneke Stam.

VDPa271-09b: ‘Organisatiedoel programma BUCH – Top Dienstverlener’, idem;

VDPa271-09c: Planning programma ‘Top Dienstverlener’ van de BUCH-gemeenten;

VDPa271-10: VOLGT

VDPa271-11: ‘Organisatie-ontwikkeling, cultuur en dienstverlening gemeente Leeuwarden’ door Xander Jongejan (Leeuwarden);

VDPa271-12: ‘Organisatie-ontwikkeling publieke dienstverlening gemeente ’s-Hertogenbosch’ door Marinus de Bruijn (’s-Hertogenbosch);

VDPa271-13: ‘Dienstverleningsvisie gemeente Zoetermeer’ door Ria Kapteijn (Zoetermeer);

VDPa271-14: ‘Organogram gemeente Hollands Kroon’ door Ronald Smit (Hollands Kroon)

Zelfsturing bij Hollands Kroon

Daarnaast is ook de volgende link beschikbaar:

>>YouTube Hollands Kroon.<<

VDPa271-14b: ‘Hollands Kroon – focus 2023’.

VDPa271-10: ‘Ooststellingwerf brengt initiatieven verder.’ Publicatie gepresenteerd door Pyt Liemburg.