Kom erbij

De Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) is een actieve ledenvereniging. We streven er naar om leden te hebben over de hele breedte van de verantwoordelijkheden binnen gemeenten: het hoofd KCC, de verantwoordelijke voor de ‘dienstverleningseenheid’ en de verantwoordelijke directeur. Daardoor sterken we de innovatieve kracht van de VDP.

Wij bezien dienstverlening in de brede zin van het woord; alle vormen van individuele interactie tussen de gemeente en 'de inwoner'. We delen kennis en ervaring om zo samen te bouwen aan een betere gemeentelijke dienstverlening - de dienstverlener als meest zichtbare vertegenwoordiger van de 'sterke, empathische en toegankelijke' overheid. 

Bouw jij mee?

Onze leden hebben ongelooflijk veel kennis, inzichten, ervaringen, dromen en kwaliteiten. Bouw jij mee door lid te worden?

  • Gemeenten tot 100.000 inwoners hebben als basislidmaatschap één lid. De contributie hiervoor bedraagt 2.000 euro. De contributie voor een tweede lid is 500 euro per persoon.
  • Gemeenten groter dan 100.000 inwoners hebben als basislidmaatschap twee leden. Het basislidmaatschap hiervoor bedraagt 2.500 euro. De contributie voor een derde lid is 500 euro per persoon.

Lidmaatschap wordt in het eerste kwartaal van het jaar in rekening gebracht. Bij lidmaatschap gedurende het jaar zal een bedrag voor het lidmaatschap naar rato in rekening worden gebracht.

Interesse om lid te worden?

Wil je meer weten of heb je interesse om lid te worden van de VDP? Neem dan contact op met Wim Blok, directeur VDP, vdp@publieksdiensten.nl.