Publicaties

Digitale interactie: visie, strategie en architectuur van de gemeente Amsterdam

07-04-2020

Digitale interactie: visie, strategie en architectuur van de gemeente Amsterdam


Dienstverlening in de smart city

02-10-2017

VDP-artikel van ons bestuurslid Monique Rijnen in het Special Magazine Smart Cities: Dienstverlening in de smart city


Pamflet Dienstverlening 2025

08-08-2017

Pamflet Dienstverlening 2025


Iedereen maakt deel uit van de frontoffice

03-01-2017

Externe klantgerichtheid … is van ons allemaal. Opiniestuk van Wim Blok.


Exit artikel Annelice Kluin InGovernment

22-06-2016

Lees hier het interview met Annelice Kluin in InGovernment: Exit Annelice


Betere en goedkopere dienstverlening

08-03-2016

Betere én goedkopere dienstverlening op basis van het gebruikersperspectief GBBO (in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) / November 2015 Het loont om tijd vrij te maken voor gebruikersonderzoek Het onderzoek toont aan dat het verstandig is – sterker: een voorwaarde – om bij het verbeteren van de dienstverlening het gebruikersperspectief centraal […]


Samen vernieuwen en verspreiden

23-06-2015

Op 17 juni jl. is het 11e bestuurderssymposium van de Doorbraakbeweging in Tilburg gehouden. Hiervoor is de reader ‘Samen vernieuwen en verspreiden’ gemaakt, vanuit de gedachte, dat “de (digitale) ontwikkelingen ons om de oren vliegen. De publieke sector kan de burger veel beter bedienen, effectiever beleid voeren en forse efficiency bereiken in de uitvoering als […]


Nu beschikbaar: Handreiking doorontwikkeling servicenormen

23-01-2015

Om de dienstverlening aan burgers en bedrijven op peil te houden en te verbeteren, hanteren gemeenten servicenormen. Dat zijn duidelijke, expliciete beloften over de kwaliteit van de dienstverlening. Door continue ontwikkelingen bij gemeenten, zoals de veranderingen in het sociaal domein en verdere digitalisering, moeten servicenormen regelmatig geactualiseerd worden. De Handreiking Doorontwikkeling Servicenormen biedt daarvoor handvatten. Voorbeeld servicenormen […]


Kansen pakken voor innoveren dienstverlening gemeenten

16-01-2015

Jurgen Bomas over Operatie NUP door: Marieke Vos, 9 januari 2015 Welke invloed had het inmiddels afgeronde programma Operatie N U P op de gemeentelijke dienstverlening? Jurgen Bomas, bestuurslid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (V D P ): “We zijn wel ver gekomen, maar we zijn echt nog niet klaar. Er zijn nog grote verschillen […]


Overheidsbrede dienstverlening 2020

02-03-2014

Van organisaties naar organiseren – Vorig jaar is het proces ‘Dienstverlening 2020’ geïnitieerd door de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP). Hieraan is deelgenomen door de Manifestpartijen; de brancheorganisaties Divosa, NVVB, VNG en King; de Ministeries van BZK, EZ en Financiën; de Topkring Dienstverlening Gemeenten plus de vakorganisaties VIAG en IMG. Zes ambities voor 2020 Digitale zelfservice […]


1 2