Initiatieven

Hackathon omgevingswet

03-01-2017

‘Met het oog op invoering van de Omgevingswet heeft de VDP het initiatief genomen voor een hackathon ‘Redesign the Netherlands in 48 hours’ op 25 en 26 oktober 2016 tijdens de Dutch Designweek in Eindhoven. In het verlengde daarvan is besloten om het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ open en meer ‘agile’ te […]


Dienstverlening Doen!

13-12-2013

De VDP heeft dit project geïnitieerd, met een uniek samenwerkingsproject als gevolg! Met de boodschap “Dienstverlening moet je doen” hebben negen overheidspartijen, die zich met publieke dienstverlening bezig houden, de handen ineengeslagen. Het resultaat daarvan is de gelijknamige film en een website, waarmee een signaal is afgegeven naar alle (nieuwe) raadsleden in Nederland. Een signaal […]


Visie: Terugkoppeling Digitale Co-creatie

13-12-2013

De VDP heeft het initiatief genomen een start te maken met de discussie over de herijking van de visie op dienstverlening. Na het eindejaarcongres in december jl. voor VDP leden is op 1 februari jl. een uitgebreide bijeenkomst geweest met een zeer groot aantal brancheorganisaties, vakverenigingen en rijksoverheid.


Kanalen in Balans

02-12-2009

De opkomst van het internet in de jaren negentig heeft geleid tot nieuwe dienstverleningskanalen bij de overheid. Naast balie en telefoon, verloopt de communicatie tussen klant en overheid nu ook via e-mail en websites. De klant (burger, bedrijf, organisatie) heeft daarmee tijdens het dienstverleningsproces diverse kanalen tot beschikking gekregen. Maar welk kanaal is voor de klant het […]