Visie: Terugkoppeling Digitale Co-creatie

13-12-2013

De VDP heeft het initiatief genomen een start te maken met de discussie over de herijking van de visie op dienstverlening. Na het eindejaarcongres in december jl. voor VDP leden is op 1 februari jl. een uitgebreide bijeenkomst geweest met een zeer groot aantal brancheorganisaties, vakverenigingen en rijksoverheid.

Van deze bijeenkomst is een terugkoppeling gemaakt in de vorm van een video. Hierin zijn ook de resultaten van de digitale co-creatie samengevat. Zie hierboven. Deze video is ook als presentatie (pdf-bestand) te downloaden. Het is een video waarop iedereen ook kan reageren, zodat de cocreatie door blijft gaan. We hebben de uitkomsten van de bijeenkomst en van de digitale co-creatie samengevat in een video van 3 minuten.

Je kunt je mening achterlaten wat je van de terugkoppeling vindt opwww.dienstverlening2020.nl. De komende maanden gaan we verder met elkaar digitaal co-creėren, zoals we dat ook voor 1 februari hebben gedaan. Samen gaan we de belangrijkste thema’s verder uitwerken en keuzes maken zodat we de visie en de uitvoeringsstrategie kunnen vormgeven.

De eerstvolgende bijeenkomst zal dan ook samen met de VNG worden georganiseerd en eind april plaatsvinden. Op de site zal daar weer uitgebreid verslag van worden gedaan.