Kanalen in Balans

02-12-2009

De opkomst van het internet in de jaren negentig heeft geleid tot nieuwe dienstverleningskanalen bij de overheid. Naast balie en telefoon, verloopt de communicatie tussen klant en overheid nu ook via e-mail en websites. De klant (burger, bedrijf, organisatie) heeft daarmee tijdens het dienstverleningsproces diverse kanalen tot beschikking gekregen. Maar welk kanaal is voor de klant het meest geschikt. Hoe zorgt de overheid ervoor dat informatie over de verschillende kanalen consistent is? Hoe wordt het belang van een doelmatige overheid gediend als al deze kanalen tegelijkertijd ingericht en onderhouden moeten worden?

KanaalkompasDiverse overheidsorganisaties worstelen met deze multichanneling-problematiek. Het project Kanalen in Balans wil, door oplossingsgericht wetenschappelijk onderzoek, bijdragen aan oplossingen voor deze problematiek.

De VDP heeft geparticipeerd in het project Kanalen in Balans. Ronald van den Boom (Tilburg) heeft als Voorzitter van de Werkgroep Marketing deelgenomen in de projectmanagementcommissie en Annelice Kluin (Directeur VDP) in de stuurgroep. Het project is inmiddels afgerond met de oplevering van de Wiki Kanalen in Balans.  Lees meer over het project Kanalen in Balans. Wat het project inhoudt, is te lezen op www.kanaleninbalans.nl.

Het Kanaalkompas is onlangs bijgewerkt met inzichten uit het bedrijfsleven op het gebied van uniform klantbeeld en kanaalsturing. Ook zijn er vier nieuwe rapporten toegevoegd. Ga naar de www.kanaalkompas.nl en kijk onder ‘Tips en Handreikingen’.