Dienstverlening Doen!

13-12-2013

De VDP heeft dit project geïnitieerd, met een uniek samenwerkingsproject als gevolg! Met de boodschap “Dienstverlening moet je doen” hebben negen overheidspartijen, die zich met publieke dienstverlening bezig houden, de handen ineengeslagen. Het resultaat daarvan is de gelijknamige film en een website, waarmee een signaal is afgegeven naar alle (nieuwe) raadsleden in Nederland. Een signaal om dienstverlening in de nieuwe collegeprogramma’s een stevige plek te bezorgen.

Dienstverlening op de agenda
De film is bedoeld voor alle nieuwe raadsleden in Nederland. De samenwerkende organisaties willen met de film en de website hun passie voor goede dienstverlening aan de inwoners van de gemeenten met hen delen. Daarmee hopen ze dat ook de nieuwe raadsleden gaan voor de gemeente als meest nabije en betrouwbare overheid. De raadsleden wordt gevraagd om dienstverlening op te nemen in de collegeprogramma’s en samen met de gemeentelijke organisatie doelen te stellen op het gebied van dienstverlening.

Film en website
Met een film en de website www.dienstverleningdoen.nl proberen de publieke dienstverleners de gemeentelijke dienstverlening aan de burger op de agenda te zetten én te houden de komende jaren. Aan raadsleden wordt gevraagd om tijdens hun inwerkprogramma de film te bekijken en een test te doen op de website om te testen waar hun gemeente staat op het gebied van dienstverlening.

De film is overigens ook uitermate geschikt om te gebruiken als start bij discussie over (de toekomst van) gemeentelijke dienstverlening of als introductie van nieuwe bestuurlijke of ambtelijke collega’s.

Van ons allemaal
Dienstverlening is een wezenlijk onderdeel van elke gemeente. De gemeente is immers van ons allemaal. Bovendien kom je de gemeente op veel belangrijke momenten in je leven tegen. Zoals bij een geboorte, of als je gaat trouwen. Maar ook voor een rijbewijs of een bouwaanvraag kun je terecht bij jouw gemeente. De film “Dienstverlening. Doen!” gaat daarover. Op de website www.dienstverleningdoen.nl kunnen nieuwe raadsleden testen hoe ver hun gemeente is met dienstverlening en wat er verbeterd kan worden.

Partijen met passie
De samenwerkende partijen Gemeentelijke Dienstverlening die Dienstverlening Doen! hebben mogelijk gemaakt zijn: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Vereniging Directeuren Publiekszaken (VDP), Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), Divosa (vereniging van managers op het terrein van werk, inkomen en sociale vraagstukken) Vereniging van Gemeente- secretarissen (VGS), Stadswerk (vereniging voor professionals op het gebied van de fysieke leefomgeving), VIAG (Vereniging van coördinatoren I&A van Gemeenten) en ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie).