Het bestuur

De Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) is een beroepsvereniging voor directeuren, managers publieksdiensten en anderen met een strategisch / tactisch niveau binnen dienstverlening van Nederlandse gemeenten. Wij zetten ons sinds 2003 in voor verbetering, professionalisering en innovatie van de gemeentelijke dienstverlening. De VDP werkt samen met partners binnen en buiten de overheid, maar borgt haar zelfstandigheid door onafhankelijk te blijven. 

Wij stellen samen de mens centraal in onze (overheids)dienstverlening 

De VDP wil zich met alle leden inzetten om op een aantal fronten gerichte interventies te doen om de dienstverlening de kant op te bewegen waar we die hebben willen. Dienstverlening geredeneerd en opgezet vanuit 'de inwoner'. Begrijpelijk, toegankelijk en op het juiste niveau.

Platform voor samenwerking gemeenten

De VDP biedt een platform en streeft ernaar om de kwaliteit van de overheidsdienstverlening aan het publiek op verschillende manieren te helpen verbeteren:

  • Persoonlijk contact en kennisuitwisseling mogelijk maken tussen leden
  • Bijdragen leveren aan beleidsvorming
  • Ondersteunen van kansrijke initiatieven
  • Verbinden van verschillende activiteiten m.b.t. publieksdiensten
  • Beïnvloeden van het landelijk beleid

Monique Rijnen-Gloudemans

Gemeente: Amersfoort

Functie: Secretaris VDP / Gemeente Amersfoort: Directeur Dienstverlening en manager Vergunningverlening, toezicht & handhaving

Volg Monique op Linkedin

Jorinde ter Mors

Functie: Adviseur Common Ground

Volg Jorinde op Linkedin Volg Jorinde op Twitter

Otto Paans

Gemeente: Weststellingwerf

Functie: Gemeentesecretaris

Volg Otto op Linkedin

Hermannus Stegeman

Gemeente: Ede

Functie: Vicevoorzitter VDP / Gemeente Ede: Afdelingsmanager Publiekszaken en Dienstverlening

Volg Hermannus op Linkedin

Patricia Nieuwenhuis

Gemeente: Maashorst

Functie: Penningmeester VDP / Gemeente Maashorst: Directeur Dienstverlening

Volg Patricia op Linkedin

Renate Elling

Gemeente: Gouda

Functie: Directeur Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening

Volg Renate op Linkedin

Thera Olthof

Gemeente: Leiden

Functie: Voorzitter VDP / Gemeente Leiden: Directeur Publiekszaken, Handhaving en Veiligheid

Volg Thera op Linkedin

Hein Quist

Gemeente: Breda

Functie: Kandidaat-bestuurslid VDP / Gemeente Breda: Afdelingshoofd Publiekszaken

Volg Hein op Linkedin